Punk Scholars Network affiliate in the NetherlandsĀ 

Since its inception in 2012, the Punk Scholars Network has expanded its membership and activities through conferences, symposiums, publications, talks and exhibitions, whilst seeking to maintain its original aim as an international forum for scholarly debate. The Punk Scholars Network has also held a long-standing commitment towards the nurturing of research, not only in terms of post-doctoral output, but also through pedagogical and academic support for postgraduate and undergraduate research students whilst encouraging and supporting non-academics to pursue and develop their interests in punk scholarship.

Ever since punk started in 1975, in New York City, in London and in Hazerswoude in the Netherlands with the band Ivy Green, establishment voices have declared it to be dead. Or have wanted to kill it: In the 1970s, prominent London Conservative politician Bernard Brooke Partridge repeatedly advocated killing the Sex Pistols and the other punk bands. That attitude changed: the 2012 London Olympics opening ceremony presented punk as a valuable part of British cultural heritage. Have all 1970s prejudices died? Punk keeps coming back. Studying its persisting influence, not only on music, but also on wider society, also in the Netherlands, is a worthy way of scholarschip.

Two Dutch participants of the 2020 international Punk Scholars Conference on the internet decided to start a Dutch affiliate of the PSN. They joined forces with the site bacteria.nl which has much source material on punk bands and fanzines, both Dutch and foreign. New participants, offering perspectives from various scholarly disciplines, whether studying the 20th or the 21st century, came. More are welcome. There are, eg, plans to study the relationship between punk and anarchism in Dutch history. Also, to interview women active in punk in the Netherlands 1976-1982: they have often been written out of history.

PUNK SCHOLARS NETWORK NEDERLAND

In 2012 werd het Punk Scholars Network opgericht in Engeland. Sindsdien heeft het zich over veel landen uitgebreid. Het is een internationaal forum voor wetenschappelijk debat over punk.

Sinds punk in 1975 begon in New York, in Londen en met de band Ivy Green in Hazerswoude, Nederland, is het telkens doodverklaard door stemmen uit het establishment. Maar het blijft terug komen. Wetenschappelijke studie van de invloed van punk, niet alleen op muziek, maar ook op andere kanten van de maatschappij, is de moeite waard.

Twee Nederlandse deelnemers aan de internationale Punk Scholars Conference op internet in 2020 besloten om een Nederlandse tak van het Punk Scholars Network op te richten. Ze bundelden hun krachten met de site bacteria.nl. Daar staat veel bronmateriaal over punk bands en fanzines, in Nederland en ook daarbuiten. Nieuwe deelnemers, met perspectieven uit verschillende wetenschappelijke richtingen, zijn welkom. Of nu de twintigste of de eenentwintigste eeuw bestudeerd wordt.

Op dit ogenblik zijn er plannen voor een hoofdstuk over de verhouding punk-anarchisme in Nederland in 1977-1982; te publiceren in een te verschijnen boek over de verhouding punk-anarchisme. En voor interviews over punk in Nederland in 1976-1982: interviews met 29 vrouwen en 1 man die deze tijd meemaakten. Dit omdat het boek over deze tijd Het gejuich was massaal 29 mannen en 1 vrouw interviewde.

Riot Grrrl, a Dutch BA thesis

Power en Diversiteit: In elke Riot meid? Een onderzoek naar derde golf feminisme en de Riot Grrrl beweging- Utrecht University, BA thesis musicology, by Eveline Wentzel, 2014 'De muzikale en tekstuele analyse zullen worden gebaseerd op twee nummers die zijn...

Women in punk, international and Dutch

https://twitter.com/augustoecesar/status/1133391982603243523 As these pictures show, Kim Gordon, bass/vocals in Sonic Youth wore a T-shirt saying: Girls invented punk rock, not England. Shifting discussion from geography, from the long discussions about whether punk...

Punk Scholars Network The Netherlands is a part of the global Punk Scholars Network.