This 2013 video from the USA about Britain is called The Art Of Punk – Crass – The Art of Dave King and Gee Vaucher – Art + Music – MOCAtv

Kunstzinnige militanten van de punk. Grensoverschrijding in de Belgische beeldende kunst van de jaren tachtig.

Wouter Derijck

Scriptie [MA thesis] voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor het behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis.

Academiejaar: 2003-2004

Katholieke Universiteit Leuven

On a related subject, but then about the USA and Amsterdam: Marie Arleth Skov:

Skov, M.A. The 1979 American Punk Art dispute: Visions of punk art between sensationalism, street art and social practice. In Punk & Post-Punk, Volume 9, Number 3, November 2020, pp. 443-466(24).